NEWSLETTER

Nowa Krupnicza. Konsultacje społeczne


Projekt Nowa Krupnicza to oddolna inicjatywa obywatelska, skupiająca mieszkańców okolicznych ulic, lokalnych przedsiębiorców i  przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem projektu jest zmiana charakteru ulicy. Inicjatorzy akcji dążą do ograniczenia możliwości parkowania samochodów na odcinku od ulicy
Loretańskiej do Teatru Bagatela i wyznaczenia w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego.

W parku im. Wojciecha Bednarskiego

Zapraszamy na recital fortepianowy w parku Bednarskiego a po koncercie na wspólne piknikowanie. Nie obejdzie się również bez spaceru po parku, który poprowadzi znawca i miłośnik Podgórza Jarosław Żółciak.

Kowboj parówka i Na końcu łańcucha już w sprzedaży!

Od dziś nowe książki Mateusza Pakuły dostępne są w księgarniach na terenie całego kraju.