NEWSLETTER

obraz/ciało – już jest!

Obraz/ciało to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Publikacja stanowi podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku w Krakowie projektu dyscypliny/sztuki (Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii i teorii sztuki.

Nowa Krupnicza. Konsultacje społeczne


Projekt Nowa Krupnicza to oddolna inicjatywa obywatelska, skupiająca mieszkańców okolicznych ulic, lokalnych przedsiębiorców i  przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem projektu jest zmiana charakteru ulicy. Inicjatorzy akcji dążą do ograniczenia możliwości parkowania samochodów na odcinku od ulicy
Loretańskiej do Teatru Bagatela i wyznaczenia w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego.

W parku im. Wojciecha Bednarskiego

Zapraszamy na recital fortepianowy w parku Bednarskiego a po koncercie na wspólne piknikowanie. Nie obejdzie się również bez spaceru po parku, który poprowadzi znawca i miłośnik Podgórza Jarosław Żółciak.