NEWSLETTER

Fundacja SPLOT na Photo Fringe 2014

Mogą być zrobione z worków z piaskiem, podziurawionych wiader, niepotrzebnych cegieł, zepsutych krzeseł. Choć karykaturalne i  prowizoryczne, ich autorytet jest wielki. To fantazyjne konstrukcje, dzięki którym bezpłatne miejsce parkingowe pozostanie nietknięte.

obraz/ciało – już jest!

Obraz/ciało to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Publikacja stanowi podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku w Krakowie projektu dyscypliny/sztuki (Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii i teorii sztuki.

Nowa Krupnicza. Konsultacje społeczne


Projekt Nowa Krupnicza to oddolna inicjatywa obywatelska, skupiająca mieszkańców okolicznych ulic, lokalnych przedsiębiorców i  przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem projektu jest zmiana charakteru ulicy. Inicjatorzy akcji dążą do ograniczenia możliwości parkowania samochodów na odcinku od ulicy
Loretańskiej do Teatru Bagatela i wyznaczenia w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego.