NEWSLETTER

Obrazy pamięci i wiedzy. Dyskusja wokół książki dr Magdaleny Wróblewskiej

17 maja o godzinie 18.00 zapraszamy do Muzeum Fotografii w Krakowie na spotkanie o książce "Obrazy pamięci i wiedzy. Fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki", które inauguruje projekt dyscypliny/sztuki w nowej odsłonie.

Książka Magdaleny Wróblewskiej „Obrazy pamięci i wiedzy” jest pierwszym monograficznym opracowaniem tematu XIX-wiecznej reprodukcji fotograficznej w polskiej literaturze. Autorka rewidując konwencjonalną opowieść o początkach medium fotografii łączy je z narodzinami historii sztuki rozumianej zarówno jako dyscyplina naukowa jak i przestrzeń kulturowej pamięci. Wychodząc od kategorii spontaniczności, archiwum i narracji Wróblewska pokazuje nierozerwalny związek ówcześnie nowej techniki utrwalania i reprodukowania obrazu z równie nową wtedy dziedziną nauki.

Dyskusja o „Obrazach pamięci i wiedzy” wznawia zapoczątkowany w 2009 roku przez Fundację SPLOT wieloletni projekt dyscypliny/sztuki, którego celem jest rozwój pogłębionej debaty o sztukach wizualnych w Polsce. Od wiosny 2023 roku projekt realizowany jest wspólnie z MuFo. Rozmowa z Magdaleną Wróblewską i Marią Poprzęcką o powiązaniu fotografii, historii i teorii sztuki u początków nowoczesnej kultury wizualnej i nowoczesnej humanistyki będzie doskonałą okazją, żeby przyjrzeć się roli obrazu fotograficznego w kształtowaniu rozmaitych dyskursów o sztuce zarówno w pierwszej połowie wieku XIX jak też na początku wieku XXI.

Magdalena Wróblewska – adiunktka na Wydziale Artes Liberales UW, historyczka sztuki, badaczka fotografii i muzeów, zainteresowana problematyką dekolonialności. W latach 2015-2021 kierowała badaniami w Muzeum Warszawy, m.in. projektem Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI w., nagrodzonym Sybillą przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2016). Była tam współkuratorką wystawy głównej Rzeczy warszawskie, odpowiedzialną za Gabinet Portretów. Stypendium typu post-doc odbyła w Kunsthistorisches Institut in Florenz- Max-Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012-14), otrzymała granty badawcze m.in. z Narodowego Centrum Nauki (2012-2013), Ruskin Library na Lancaster University (2014). W ramach projektu City Museums and Multiple Colonial Pasts w grancie ECHOES (H2020) opublikowała wraz z C. Ariese książkę Practicing Decoloniality in Museums: A Guide with Global Examples (Amsterdam University Press, 2021). Autorka książek i artykułów na temat fotografii, m.in. Fotografie ruin, ruiny fotografii. 1944-2014 (2014, nagrodzona przez NIMOZ w konkursie Muzeum widzialne w 2015).

Maria Poprzęcka – profesor na Wydziale Artes Liberales UW, wieloletnia dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW oraz prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Zajmuje się zagadnieniami metodologicznymi i aksjologicznymi, zwłaszcza wynikającymi z badań nad sztuką nowoczesną i współczesną, organizowała seminaria metodologiczne w Nieborowie. Jest autorką kilkunastu książek, m.in. O złej sztuce (1998), Pochwała malarstwa (2000), Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa (2008), Uczta bogiń. Kobiety, sztuka i życie (2012), Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka (2019). Popularyzuje wiedzę o sztuce, opublikowała wiele tekstów w prasie, m.in. „Wysokich Obcasach”. Obecnie pisze felietony do „Dwutygodnika”. W 2009 otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseju za książkę Inne obrazy. Laureatka honorowej Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy, a także Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich (obie w 2014). W 2021 roku przyznano jej Nagrodę im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości.

Prowadzenie: Paweł Brożyński – historyk sztuki, tłumacz, kurator, prezes Fundacji SPLOT. Studiował historię sztuki w Krakowie i w Wiedniu, a także filozofię. Współtwórca projektu dyscypliny/sztuki (od 2009). Opracował wraz z Małgorzatą Jędrzejczyk krytyczne wydanie Atlasu obrazów Mnemosyne Aby’ego Warburga (2015) oraz rozprawy Mariana Minicha O nowy typ muzeów sztuki (2018).

Wydarzenie zorganizowane przez Fundację SPLOT we współpracy z MuFo