NEWSLETTER

Michał Zawada – Bieg linii

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny uznany za lepszy lub gorszy i przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Co decyduje o przebiegu przeszłej lub aktualnej biopolityki nakierowanej na ratowanie bądź na eksterminację? Książka Michała Zawady jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch jak mogłoby się wydawać zupełnie różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarnobiałe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny – estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia – regularna bądź zmienna, rozgałęziona bądź nie – może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Czy nadal będzie można patrzeć na piękno niezniszczonej przez człowiek natury? Czy forma ludzkiego ciała będzie miała w przyszłości wpływ na hierarchię społeczną? W czasie intensywnych zmian politycznych i społecznych Zawada zachęca nas do przemyślenia naszego sposobu patrzenia, ujawnia kulturowy zmysł porządku, prowokuje, aby prześledzić bieg linii. Dodatkowym elementem wprowadzającym dyskursywny ferment są wypisy z klasycznych dzieł filozoficznych, literackich i esejów, które wiążą lub rozbijają fotograficzną opowieść.

redakcja: Paweł Brożyński

projekt graficzny: Kaja Gliwa

Michał Zawada (ur. 1985) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2012 roku jest asystentem w Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Konstruowane przez niego cykle odnoszą się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej. Od 2016 sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Kaja Gliwa (ur. 1984) – niezależna projektantka graficzna. Specjalizuje się w projektach identyfikacji wizualnych wydarzeń kulturalnych i publikacji. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2010, specjalizacja: Intermedia),stypendystka Weißensee Kunsthochschule w Berlinie. Laureatka konkursu Projekt Roku 2012 w kategorii debiut, organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Współzałożycielka powstałej w 2010 roku, galerii i kolektywu New Roman, współinicjatorka projektów z nim związanych. Proces projektowy opiera zarówno o research i design thinking, jak i intuicję projektową. W realizowanych projektach dużą rolę odgrywa dobór typografii oraz wyważone użycie koloru. Łączy użycie narzędzi cyfrowych z elementami generowanymi odręcznie – ilustracją czy liternictwem. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Bieg linii ukazał się w dwóch wersjach: jako publikacja popularna oraz jako sygnowana edycja kolekcjonerska wzbogacona o oryginalną fotografię Michała Zawady. Edycja to tylko 19 egzemplarzy – każdy z innym zdjęciem. W tej wersji nie będzie zatem dwóch takich samych książek. W przypadku zainteresowania egzemplarzem edycji kolekcjonerskiej w odpowiedzi na maila prześlemy reprodukcje dostępnych zdjęć.

 • Edycja popularna
  odbiór osobisty
  45 zł 
 • Edycja popularna
  przesyłka na terenie Polski (Poczta Polska)

  55 zł
 • Edycja kolekcjonerska z oryginalną fotografią
  odbiór osobisty
  450 zł
 • Edycja kolekcjonerska z oryginalną fotografią
  wysyłka na terenie Polski (Poczta Polska)
  460 zł