NEWSLETTER

Premiera książki Michała Zawady, Bieg linii – 23 maja, g. 19.00, Spółdzielnia Ogniwo

Zapraszamy na premierową dyskusję o książce Michała Zawady, Bieg linii, w czwartek 23 maja 2019 o godzinie 19.00 do Spółdzielni Ogniwo (ul. Paulińska 28 / LU).


W dyskusji, którą poprowadzi Dominik Kuryłek udział udział wezmą autor – Michał Zawada i graficzka  – Kaja Gliwa, odpowiedzialna za projekt książki. 

Michał Zawada
Bieg linii

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny uznany za lepszy lub gorszy i przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Co decyduje o przebiegu przeszłej lub aktualnej biopolityki nakierowanej na ratowanie bądź na eksterminację? Książka Michała Zawady jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch jak mogłaby się wydawać zupełnie różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarnobiałe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny – estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia – regularna bądź zmienna, rozgałęziona bądź nie – może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Czy nadal będzie można patrzeć na piękno niezniszczonej przez człowiek natury? Czy forma ludzkiego ciała będzie miała w przyszłości wpływ na hierarchię społeczną? W czasie intensywnych zmian politycznych i społecznych Zawada zachęca nas do przemyślenia naszego sposobu patrzenia, ujawnia kulturowy zmysł porządku, prowokuje, aby prześledzić bieg linii. Dodatkowym elementem wprowadzającym dyskursywny ferment są wypisy z klasycznych dzieł filozoficznych, literackich i esejów, które wiążą lub rozbijają fotograficzną opowieść.

redakcja: Paweł Brożyński

projekt graficzny: Kaja Gliwa

wydawca: Fundacja SPLOT

Michał Zawada (ur. 1985) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2012 roku jest asystentem w Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Konstruowane przez niego cykle odnoszą się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej. Od 2016 sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Kaja Gliwa (ur. 1984) – niezależna projektantka graficzna. Specjalizuje się w projektach identyfikacji wizualnych wydarzeń kulturalnych i publikacji. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2010, specjalizacja: Intermedia),stypendystka Weißensee Kunsthochschule w Berlinie. Laureatka konkursu Projekt Roku 2012 w kategorii debiut, organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Współzałożycielka powstałej w 2010 roku, galerii i kolektywu New Roman, współinicjatorka projektów z nim związanych. Proces projektowy opiera zarówno o research i design thinking, jak i intuicję projektową. W realizowanych projektach dużą rolę odgrywa dobór typografii oraz wyważone użycie koloru. Łączy użycie narzędzi cyfrowych z elementami generowanymi odręcznie – ilustracją czy liternictwem. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Dominik Kuryłek (ur. 1979) – historyk sztuki, kurator. Autor pracy doktorskiej Nihilizm w sztuce polskiej XX wieku, którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się sztuką neoawangardy i alternatywnymi praktykami artystycznymi stosowanymi przez twórców z Europy środkowo-wschodniej. Aktualnie pracuje nad książką pt. Nowoczesny teatr lalkowy dla dzieci Leokadii Serafinowicz, ktora jest finansowana przez European ArtEast Foundation (EAEF) i Delfina Foundation. Pracuje jako Kierownik Działu Fotografii w Muzeum Fotografii w Krakowie.