NEWSLETTER

Nowa Krupnicza. Konsultacje społeczne


Projekt Nowa Krupnicza to oddolna inicjatywa obywatelska, skupiająca mieszkańców okolicznych ulic, lokalnych przedsiębiorców i  przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem projektu jest zmiana charakteru ulicy. Inicjatorzy akcji dążą do ograniczenia możliwości parkowania samochodów na odcinku od ulicy
Loretańskiej do Teatru Bagatela i wyznaczenia w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego.


W tym roku inicjatorzy Projektu chcą wspólnie z użytkownikami ulicy wypracować formę, którą miałyby przyjąć ul. Krupnicza, ul. Dolnych Młynów i ul. Czysta. W tym celu 22 września 2012 w godzinach od 10:00 do 14:00 w Bunkrze Sztuki odbędą się otwarte konsultacje społeczne, które zostaną przeprowadzone w formie warsztatów. Rozwiązania, zaproponowane przez mieszkańców i okolicznych przedsiębiorców, zostaną przekazane władzom miasta i dzielnicy.

Prosimy o zapisywanie się na warsztaty za pośrednictwem elektronicznego formularza: www.tnij.org/projektnk lub mailowo: nowakrupnicza@gmail.com

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety na temat ul. Krupniczej: www.ibikekrakow.com/nowa-krupnicza-ankieta

Organizatorzy:
Fundacja Splot, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków Miastem Rowerów, , Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych.
Partnerzy: Coffee Street, Karma, Naturalny Sklepik
Patroni medialni: I bike Kraków, Radiofonia


Akcję wspiera Rada Dzielnicy I Stare Miasto.
Dodatkowe informacje: Paweł Chlebicki, e-mail: nowakrupnicza@gmail.com, tel.: 694 445 437

https://www.facebook.com/NowaKrupnicza