NEWSLETTER

Fundacja SPLOT na Photo Fringe 2014

Mogą być zrobione z worków z piaskiem, podziurawionych wiader, niepotrzebnych cegieł, zepsutych krzeseł. Choć karykaturalne i  prowizoryczne, ich autorytet jest wielki. To fantazyjne konstrukcje, dzięki którym bezpłatne miejsce parkingowe pozostanie nietknięte.

Takie praktyki to jedynie fragment szerszego zjawiska – obecnej zarówno w  mikro, jak i makro skali arogancji w stosunku do wartości, jaką jest przestrzeń publiczna. Prezentowany na wystawie „Zwyczaje\\\" cykl fotografii prezentuje jak to, co wspólne staje się nagle prywatne, zarezerwowane, już niedostępne.

W swojej fotografii Grzegorz Karkoszka tropi takie zwyczaje anektowania przestrzeni a pokazywane na wystawie „konstrukcje parkingowe\\\" to jedna z ich postaci.

11.06.2014 - 25.06.2014

Miejsce: BAL  Ślusarska 9, 30-710 Kraków

Otwarcie: 11.06.2014, godz. 20:00

Organizatorzy: BAL, Fundacja Splot, Fundacja Sztuk Wizualnych, Krakow Photo Fringe, Lablab