NEWSLETTER

Dyskusja o antologii "Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839–1989"

Zapraszamy na kolejną dyskusję w ramach projektu dyscypliny/sztuki, organizowanego przez Fundację SPLOT we współpracy z MuFo, która odbędzie się w czwartek 6 czerwca o godzinie 17.00 w gmachu muzeum przy ulicy Rakowickiej 22A. Tym razem porozmawiamy o przełomowej antologii z zakresu teorii fotografii, opracowanej przez Witolda Kanickiego, Dorotę Łuczak i Macieja Szymanowicza.

Dzieje polskiej fotografii w powszechnym odbiorze nie wydawały się dotąd tematem intensywnej refleksji teoretycznej, podobnej do tych, które znamy z kręgów kultury brytyjskiej, niemieckiej czy francuskiej. Rozproszone, marginalizowane, a często niemal całkowicie zapomniane świadectwa namysłu nad medium fotograficznym przez dekady funkcjonowały głównie w alternatywnym obiegu ekspertów i pasjonatek. Przełomowa antologia gromadząca ponad dwieście sześćdziesiąt tekstów źródłowych daje nam po raz pierwszy szansę na konfrontację z bogatym, zróżnicowanym i nierzadko zaskakującym obrazem polskiej myśli teoretycznej o fotografii.

Które mity o polskiej fotografii antologia obala, a które po jej lekturze okazują się zadziwiająco prawdziwe? Jakie urwane ścieżki myśli teoretycznej udaje się odnaleźć i przywrócić zbiorowej pamięci? Na jakie odczytania polskiej fotografii naprowadza nas konstrukcja książki? Zapraszamy na rozmowę z redaktorami i autorami tekstów publikacji: Witoldem Kanickim, Dorotą Łuczak i Maciejem Szymanowiczem.

Prelegenci: 
Witold Kanicki – inicjator i kierownik projektu wydania tekstów źródłowych. Doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014–2020 wykładowca gościnny Zürcher Hochschule der Künste. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Jego rozprawa doktorska pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej została wydana w 2016 roku (wydawnictwo słowo/obraz terytoria). W marcu 2022 roku ukazała się jego książka Wacław Nowak: Polaroid – fotografia z importu (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydawnictwo Wolno). Pracuje nad historią fotografii natychmiastowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czasów PRL.

Dorota Łuczak – doktora historii sztuki, adiunkta w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktorka czasopisma „Artium Quaestiones”. W swoich badaniach zajmuje się historią i teorią fotografii XX i XXI wieku. W 2018 roku opublikowała monografię Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku (TAiWPN Universitas). Autorka tekstów na temat fotografii nowoczesnej i współczesnej publikowanych między innymi na łamach „History of Photography”, „Artium Quaestiones”, „Sztuki i Dokumentacji”, „Porównań”, „Kwartalnika Fotografia” oraz w monografiach i katalogach wystaw. Stypendystka Corbridge Trust Cambridge University, Rządu Francuskiego, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Fundacji Lanckorońskich oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Maciej Szymanowicz – historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. W latach 2005–2010 kierownik Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu. Od 2018 roku jest prezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii w Poznaniu. Współpracował m.in. z: Muzeum Narodowym w Warszawie przy wystawie Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art w Waszyngtonie przy wystawie: „Foto: Modernity in Central Europe, 1918–1945” (2007), Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie „OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949” (2013–2014), Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Jest autorem książki Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955.

Prowadzenie: 
Paweł Brożyński – historyk sztuki, tłumacz, kurator, prezes Fundacji SPLOT. Studiował historię sztuki w Krakowie i Wiedniu, a także filozofię. Współtwórca projektu „dyscypliny/sztuki” (od 2009). Opracował wraz z Małgorzatą Jędrzejczyk krytyczne wydanie Atlasu obrazów Mnemosyne Aby’ego Warburga (2015) oraz rozprawy Mariana Minicha O nowy typ muzeów sztuki (2018).

Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz – producentka wydarzeń kulturalnych i artystycznych, certyfikowana koordynatorka IPMA. Wiceprezeska Fundacji SPLOT, współtworzy dział wydawniczy fundacji oraz wznowiony w tym roku projekt „dyscypliny/sztuki”.
Dyskusja o antologii "Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839–1989"

6 czerwca 2024
godzina 17.00
MuFo
ul. Rakowicka 22A